Dan examen-eisen

Het dangradenpakket van wado Ryu Overijssel is gebaseerd op de syllabus van de Wado Renmei in Japan. Dit is de stroming van grondlegger Otsuka Hironori. Deze syllabus is uitgebreid met kyusho jutsu, daar kyusho jutsu een wezenlijk onderdeel van Wado Ryu is. Concreet houdt dit is dat de examenkandidaat zowel de anatomische/mechanische als de energetische zijde van de examenstof dient te begrijpen en te beheersen.

De examens voor de dan-graden worden afgenomen door de examencommissie van Wado Ryu Overijssel op een door haar te bepalen tijdstip en locatie.
De examenkandidaten dienen te kunnen voldoen aan de door de Wado Ryu Overijssel gestelde eisen.

Download de exameneisen voor eerste dan (shodan).