Over karate...

Sport in het algemeen is een belangerijk onderdeel van de samenleving omdat:

 • het de gezondheid van mensen bevordert;
 • het identiteit verschaft;
 • het mensen een kans geeft ‘om mee te doen’;
 • het bouwt aan (zelf)vertrouwen;
 • het bijdraagt aan de vergroting van sociale vaardigheden;
 • het in belangerijke mate bijdraagt aan de verspreiding van waarden en normen.

  Waar kan het toe leiden wanneer u, uw zoon of uw dochter karate beoefent:

  • sterke angstvermindering;
  • meer doorzettingsvermogen;
  • meer toewijding;
  • grotere autonomie;
  • verbetering van de zelfcontrole;
  • vermindering van gevoelens van kwetsbaarheid;
  • een grotere sociale betrokkenheid;
  • hogere tolerantie;
  • grotere aanpassingsbereidheid.