Vertrouwens Contact Persoon

De rol van de VertrouwensContactPersoon (VCP)

Wado Ryu Overijssel wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met karate. Het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat…
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen Wado Ryu Overijssel willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Wado Ryu Overijssel twee speciaal opgeleide vertrouwenscontactpersonen te vinden zijn. Centrale aanspreekpunten om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Wado Ryu Overijssel?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van Wado Ryu Overijssel op de juiste plaats is.

Zowel leden als het bestuur van Wado Ryu Overijssel kunnen de vertrouwenscontactpersoon raadplegen.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  • toestemming voor hebt gegeven *
  • van op de hoogte bent

* = Uitzondering: indien je de vertrouwenscontactpersoon op de hoogte stelt van misdrijven die niet zijn aangegeven of die je niet wilt aangeven is deze wettelijk verplicht hier melding van te maken. Ook hiervan zal de vertrouwenscontactpersoon je van tevoren op de hoogte stellen.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon geanonimiseerd aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De vertrouwenscontactpersoon handelt echter autonoom en dus onafhankelijk van het bestuur.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen leden van Wado Ryu Overijssel plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Wado Ryu Overijssel-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Hiervoor kan de vertrouwenscontactpersoon hen verwijzen naar iemand die dit wel kan. Als er verdere opvang en/of begeleiding noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Wado Ryu Overijssel .

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd en geslacht, binnen Wado Ryu Overijssel. Binnen Wado Ryu Overijssel functioneren twee door NOC*NSF opgeleide vertrouwenscontactpersonen:

Voor Dalfsen, Heino, Kampen, Ommen en Raalte:
Wim Klein
telefoon 06 21 27 08 31
e-mail  diver2010@live.nl

Voor Dalfsen, Dedemsvaart, Genemuiden, Heino, Kampen, Ommen en Raalte:
Dick van Belle
telefoon 06 22 38 75 56
e-mail  post@vanbelle.nl

Als er sprake is van seksuele intimidatie of als je geen vertrouwen hebt in de vertrouwenscontactpersoon van Wado Ryu Overijssel, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).